Menu

İzmir Psikolog

Nora Psikoloji, günlük yaşamın getirdiği çıkmazlardan karmaşık ruh sağlığı hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede, güncel ve bilimsel metodlar ile çözüm odaklı ruh sağlığı hizmeti vermektedir. Bireyi ve yaşadığı zorlukları psikolojik, biyolojik ve sosyo-kültürel yönleriyle bir bütün olarak ele almakta ve kendi tedavi sürecinin aktif parçası olarak görmektedir. Ruh sağlığı ile ilgili çalışmaları, tedavinin yanı sıra danışanların psikolojik dayanıklılıklarını destekleyerek ruh sağlığı hastalıklarının önlenmesi ve tedavi sonrası iyilik halinin korunmasını da kapsamaktadır.

Nora Psikoloji, bireysel çalışmalarının yanı sıra kurumsal alanda da ortaklarına çalışanlarının psikolojik yeterliliklerini desteklemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca, ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili toplumu bilinçlendirmek amacıyla belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sosyal sorumluluk kapsamında bilgilendirme seminerleri gerçekleştirmektedir.

Neden Nora Psikoloji?

Çalışmalarımızda EMDR, bilişsel davranışçı psikoterapi, ACT terapi (Acceptance and Commitment Therapy) ve motivasyonel görüşme uygulamaları kullanılmaktadır. Bu farklı terapi modelleri ve uygulamaları her danışan için en uygun çalışma programını seçmeye olanak sağlamaktadır. Kullandığımız yöntem ve teknikler haricinde mesleki uygulamamızın insan ilişkilerine dayandığı gerçeği, danışanlarımızla kurduğumuz iletişim ve ilişkiyi yöntem ve tekniklerimiz kadar önemli görmemizi sağlıyor.

Kaynak : İzmir Psikolog

Categories:   İzmir Fırsatları

Tags:  

Comments